20.7.2017 – Mesyuarat JKPA PKG Kampung Soeharto telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Ahli mesyuarat adalah terdiri dari Pengetua dan Guru Besar sekolah ahli. Mesyuarat dipengerusi oleh Guru Besar SK Kampung Soeharto, En Rahman bin Mat manakala Pn Khairul Faridah binti Hasan bertindak sebagai setiausaha dalam mesyuarat tersebut. Mesyuarat ditangguhkan jam 11.00 pagi.