25.7.2017 – Mesyuarat Kluster PSS Bil.2/2017 telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Ahli mesyuarat adalah terdiri dari Guru Perpustakaan & Media (GPM) sekolah ahli zon PKG Kampung Soeharto. Mesyuarat ini juga adalah kesinambungan dari mesyuarat Bil.1/2017. Segala persoalan dan masalah cuba diselesaikan dalam mesyuarat ini. Mesyuarat ditangguhkan jam 12.00 tengahari.