1.8.2018 – Mesyuarat untuk Guru Perpustakaan dan Media (GPM) Bil.2/2018 telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Ahli mesyuarat adalah terdiri dari 11 orang GPM zon PKG Kampung Soeharto. Mesyuarat turut membincangkan cadangan aktiviti melibatkan PSS dan NILAM untuk tahun 2019. Mesyuarat ditangguhkan jam 5.00 petang.