16-17.8.2017 – Bengkel khidmat bantu Pusat Sumber Sekolah (PSS) telah diadakan di SK Gedangsa. Seramai 11 orang guru terlibat terdiri dari Guru Perpustakaan & Media (GPM) dan 1 orang pegawai PKG Kampung Soeharto. Selama 2 hari bengkel ini diadakan, pelbagai perubahan fizikal dapat dilihat pada tempat yang terlibat dalam Pusat Sumber sekolah. Bengkel ini ditutup dengan penyampaian cenderahati pada semua guru yang terlibat.