19.4.2017 – Satu bengkel telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Kumpulan sasaran bengkel ini adalah dikalangan Guru Perpustakaan & Media (GPM) zon PKG Kampung Soeharto. Pembahagian tugas mengikut kepakaran turut dibuat dalam bengkel tersebut. Soalan dan cabaran yang harus ditempuh oleh pelajar sebelum bergelar calon tokoh NILAM zon PKG Kampung Soeharto turut dibuat dan di olah mengikut kesesuaian masa sekarang. Bengkel berakhir jam 4.30 petang.