10.4.2018 – Bengkel Pengurusan Gerakan Membaca zon PKG Kampung Soeharto telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Seramai 11 orang guru terlibat yang mana terdiri dari Guru Perpustakaan & Media (GPM) sekolah ahli. Bengkel ini juga turut membincang tentang aktiviti yang akan dijalankan dalam masa terdekat ini. Bengkel berakhir jam 12.00 tengahari.