14.3.2017 – Satu bengkel telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Objektif bengkel ini adalah untuk memberi pendedahan dan perbincangan┬átentang program NILAM yang telah ditambahbaik. Kumpulan sasaran bengkel ini adalah Guru Perpustakaan & Media (GPM) sekolah ahli zon PKG Kampung Soeharto. Bengkel berakhir jam 4.30 petang.