25.4.2019 – Bengkel pembinaan bahan untuk Nilam telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Ia bertujuan untuk menyusun dan menyediakan bahan mengikut kategori yang telah ditetapkan. Pembahagian tugas juga dilaksanakan secara berkumpulan mengikut kepakaran masing-masing. Bengkel berakhir jam 5.00 petang.