11.7.2018 – Satu bengkel Pemantapan Tokoh NILAM Zon PKG Kampung Soeharto telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Sebanyak 5 buah sekolah terlibat dalam bengkel ini iaitu SK Sungai Selisek, SK Gedangsa, SK Kampung Soeharto, SK Sungai Tengi dan SMK Kampung Soeharto. Semua pelajar ini akan bertanding untuk mewakili daerah Hulu Selangor di Batang Kali, Selangor.