25.7.2017 – Mesyuarat Kluster  Teknologi Pendidikan & ICT Bil.2/2017 telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Ahli mesyuarat adalah terdiri dari Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Penyelaras ICT (GPICT) sekolah ahli zon PKG Kampung Soeharto. Mesyuarat ini juga adalah kesinambungan dari mesyuarat Bil.1/2017. Segala persoalan dan masalah cuba diselesaikan dalam mesyuarat ini. Mesyuarat ditangguhkan jam 4.00 petang.