31.7.2018 – Mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan Aktiviti (JKPA) PKG Bil.2/2018 telah diadakan di PKG Kampung Soeharto. Ahli mesyuarat adalah terdiri daripada 11 orang Pengetua dan Guru Besar. Mesyaurat turut membincangkan aktiviti PKG melibatkan ICT dan PSS. Mesyuarat ditangguhkan jam 5.00 petang.